องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


โครงการมอบบ้าน"ประชารัฐ"เฉลิมพระเกียรติ"(เริ่มวันพ่อสำเร็จวันแม่)ปี๒๕๕๙


วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหราส่วนตำบลมวกเหล็กได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมมอบบ้านประชารัฐเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่มีปัญหาที่อยู่อาศัย  ณ หมู่ ๕ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี