องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


โครงการปลูกค้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี


๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.มวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี กับกองทัพอากาศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม