องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


พิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี