องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


โครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกับอำเภอมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (Big Day) ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙