องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.มวกเหล็ก ประจำปี ๒๕๕๙


องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ื ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมชะอำ วิลล่าบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี