องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยด้านจราจร ประจำปี ๒๕๕๙


อบต.มวกเหล็ก ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยด้านจราจร ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด )ระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙