องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๘


โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนค์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี