องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และรู้จักสามัคคี คืนความสุขให้ประชาชน ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดบ้านหมาก มวกเหล็ก สระบุรี