องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


พิธีเปิดตู้ปันสุข 4  แห่ง โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดสระบุรี (กอ.รมน.จังหวัด สบ.)  ร่วมกับ องค์บริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก


วันพฤหัสที่   8 กรกฎาคม 2564  พิธีเปิดตู้ปันสุข 4  แห่ง โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดสระบุรี (กอ.รมน.จังหวัด สบ.)  ร่วมกับ องค์บริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล  ตำบล มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้กิจกรรม  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก