องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด่านจุดตรวจโควิด -19 บริเวณสี่แยกต้นแค (เส้นทางรอง)


วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด่านจุดตรวจโควิด -19 บริเวณสี่แยกต้นแค (เส้นทางรอง)