องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


ด่านจุดตรวจโควิด - 19 ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" กับ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด"


องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ร่วมกับอำเภอมวกเหล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร อสม. ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเส้นทางคมนาคม(เส้นทางรอง) ด่านจุดตรวจโควิด - 19 ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" กับ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" และพื้นที่รอยต่อระหว่าง "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" กับ "พื้นที่ควบคุม" บริเวณสี่แยกต้นแค