องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2563


กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ประจำปี 2563

เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี