องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน จำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพประชาชน


พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4
อำเภอมวกเหล็ก
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม "พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4" ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 จำหน่ายสินค้า ลดค่าครองชีพประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า และปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอบ้านมวกเหล็ก จำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2563  ดังนี้
จุดที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น  เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. จนถึงเวลา  15 .00 น.
จุดที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด  ตำบลมวกเหล็ก
           สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน  อาทิ  1)ไข่ไก่ เบอร์ 3 แผงละ 60 บาท(2 บาท/ฟอง)   2) ข้าวขาว 100% ถุงละ 90 บาท(5 กก.)  3) น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 30 บาท  4) น้ำตาลทราย กก.ละ 20 บาท  และสินค้าชุมชน  พืชผักของเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากห้างท้องถิ่น (ห้างเอกภาพ) นำสินค้าลดราคาพิเศษ