องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กได้จัดทำโครงการดังกล่าวในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก