องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา

และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11-13 กันยายน 2562

ฝึกอบรม ณ บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี