องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562


โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562

ณ บ้านไร้สมเกียรติโฮมสเตย์ ตำบลหลองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และจังหวัดชลบุรี