องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ณ บ้านสวนขวัญคลองจิก อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา