องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสาสมัครมูลฐาน ประจำปี 2562


โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสาสมัครมูลฐาน ประจำปี 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562

ณ บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ จังหวัดสระบุรี และศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลตำบลเชียคาน จังหวัดเลย