องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ


โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชันย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ณ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี