องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ประจำปีงบประมาณ 2562


กิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้นำกลุ่ม ชมรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562

ฝึกอบรม ณ บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดตาก จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่