องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรประมงฯ


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรประมง

กิจกรรม เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก

วันพุธที่ 28 พฤศจิการยน 2561 ณ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โดย นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ประธานในพิธี

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี อำเภอมวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมวกเหล็ก