องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทบทวน การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ปรพจำปีงบประมาณ 2561


ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทบทวน การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561

ในระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561

ณ ค่ายเจ้าพระยาบดินทร์เดชากองกำกับตำรวจตะเวนชายแดนที่ 11 จังหวัดจันทบุรี