องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และส่งเสริมการดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม "ครอบครัวสัมพันธ์"


ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และส่งเสริมการดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม "ครอบครัวสัมพันธ์" โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี