องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมการปรชุมขั้นตอนรายละเอียดการเวณคืน


การประชุมขั้นตอนรายละเอียดการเวณคืน

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้าง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลเต้นส์  จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟ ทางรถไฟทางคู่ และทางลอดใต้ทางรถไฟ จึงมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบทับกวาง อำเภอแก่งคอย และตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อลดอุบัติเหตุ แก้ไขปัญหาการจราจร และปรับแนวเส้นทางรถไฟใหม่ นั้น

เพื่อให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเวนคืน รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกเวนคืนการรถไฟแห่งประเทศไทย โดนโครงการฯ กำหนดให้มีการประชุมสำหรับในท้องที่ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย ตำบลมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมวกหล็ก