องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2561


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2561

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ 27 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ สถาบันวิทยาศาตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

(โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก)