องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗


องค์การบริหารส่วนตำบลมวกหล็กนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมถวายเทียนพรรษาที่สืบทอดกันมา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาน เพื่อเกิดความสามัคคีกันในชุมชนที่ศัทธาในพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ