องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์


โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมเรย์โฮเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดบุรีรัมย์