องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ประจำปี ๒๕๕๗


องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กจัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว