องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผลการคัดเลือกถนนสะอาด ชุมชน หมู่บ้าน และครัวเรือนน่ามอง ตามโครงการถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง จังหวัดสระบ


๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กเข้ารับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่บ้านน่ามอง บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ ๘ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี