ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตามจุดทิ้งขยะอันตรายในหมู่บ้านที่ อบต.ตั้งจุดทิ้งให้เพื่อรวบรวมส่งโรงงานกำจัดอย่างถูกวิธี

  กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 72 ...

  โครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ประจำปี 2567

  โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน