องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 
  นางสาวบุษกร  ทาสี
 
  รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองฯ
 
 
 
  (ว่าง)  
  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  
 

 

 
 
 นายจำปี  หอมบุตร  นายชิลนะกร จาดสุวรรณ นายสนั่น  ศิริกระจาย
นายสมคิด  ม่วงย้อย
 พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกขยะ)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 นายสอาด  คิดระเบียบ  นายสมพร  คิดระเบียบ  นายสมชาย บุญส่ง
นายสุรศักดิ์  อู่เงิน
 คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)

 
 
 
นายสุวิทย์ รังสะอินทร์
 นายนพดล  จักรพล
 
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)