องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองสวัสดิการสังคม ฯ

   
 
  นางสาวจินตนา  พุทธขันธ์  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม )
 
   
 
  ว่าง
 
   นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ ว  
   
 
  นางสาวเมตตา  ศิริสุทธิ์  
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
   
 นางสาวจีระภา นิลมาลา
นางวีระนุช คำสุวรรณ์
 นายเนรมิตร จักรพล
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 (พนักงานจ้างทั่วไป)  พนักงานขับรถ
 
  (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวอณัฐภิกรณ์  ญาติจันทึก
   
 (พนักงานจ้างทั่วไป)