องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองสวัสดิการสังคม ฯ

   
 
  นางสาวจินตนา  พุทธขันธ์  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม )
 
   
 
  ว่าง
 
   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 นางสาวภัทรชนา  ยอดวิเศษ นางสาวจีระภา นิลมาลา ว่าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

 
  นางวีระนุช คำสุวรรณ์  นายเนรมิตร จักรพล  
 คนงานทั่วไป
 (พนักงานจ้างทั่วไป)
 พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างทั่วไป)