องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองสวัสดิการสังคม ฯ

 
 
   นางสาวจินตนา พุทธขันธ์  
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
 
   
 
  -ว่าง-
 
   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 นางสาวภัทรชนา  ยอดวิเศษ
นางสาวอุษา พยัคฆเพศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

 
นางสาวพินทิวา  แสงน้อย  นายเนรมิตร จักรพล นายทศพล  ศรีฟ้า 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 คนงานทั่วไป