องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองการศึกษา

   
 
   (ว่าง)
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา )
 
   
 
  นางสาวภัทริน  โพธิ์มั่น
 
  (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)
 
   
 
  (ว่าง)  
   (ครูผู้ดูแลเด็ก)  

 
 
 นางสาววงเดือน  บุตรดี  นางสาวสิริรักษ์  โชติสาร
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการศึกษา)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 


 


 
นางสาวอรยา เหลืองอ่อน นางสาวปรียานุช  สอระภูมิ -ว่าง- นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขเจริญ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)

(พนักงานจ้างทั่วไป)

 
 
 
นางสาวแตงโม สืบวงค์
 นางอนันตพร  คำโคตร
 นางสอิ้ง ชฎาจิตร
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 นักการภารโรง(ศพด.)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)