องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองคลัง


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง )
นางพรรณา รอดนุสนธิ์ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕ เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕
นางจินดา  คำสิงห์  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์ นางสาวกัลยา  กิจจานนท์ นางสาวสุรีรัตน์  สามารถ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
   
 นางสาวสุภิสสรา แก่นวิจิตร
   
 (พนักงานจ้างทั่วไป)