องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
สำนักงานปลัด

นางศุภณัฐ เชื้ออาษา
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสาวบังอร  เข่งพิมล
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวพิชชานันท์  แสนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวชลลดา   พวงทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายเมธิณัฏฐ์ สุขสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย