องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
หัวหน้าส่วนราชการ


นางภาราดา แดนวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กนางศุภณัฐ เชื้ออาษา (ว่าง)
นายสมชาติ อินทรพุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ว่าง)
ว่าง นางสาวจินตนา  พุทธขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม