องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
ประวัติและความเป็นมา

     
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
     
     
     
     เดิมเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ต่อมาปี พ.ศ. 2512 ตำบลมวกเหล็กได้แยก การปกครองออกจากอำเภอแก่งคอย ยกฐานะให้เป็นอำเภอมวกเหล็ก และเขตตำบลมวกเหล็กได้แบ่งแยกออกเป็นตำบลหนึ่ง ของอำเภอมวกเหล็ก เมื่อปี พ.ศ.2512 แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน และแยกเป็น 13 หมู่บ้าน ในปัจจุบัน โดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538