วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา (บริเวณกลุ่มผาแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนางทองรักษ์) หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กและในสำนักงานองค์กาาบริหารส่วนตำบลมวกเหล๋็ก ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ในเขตพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหลุ จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (ขยะโควิด-19) ระหว่าง วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 2,000 กก. ๆ ละ 16 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 1980 สระบุรี (เลขครุภัณฑ์ 001 59 0004) เปลี่ยนกระจกรถยนต์ และติดฟิล์มบานหน้าเต็มบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งชุดเครื่องเสียง (ไมค์ลำโพง) สำหรับรถรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 (ชุดลำโพง,แอมป์,ไมค์,สายไฟพร้อมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์อำนวยการ ศูนย์พักคอย CI ตำบลมวกเหล็ก (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-4582 สระบุรี (เลขครุภัณฑ์ 005 53 0003) รายละเอียดแนบบบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง