วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาหลังหนึ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา ตำบลมวกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา(บริเวณกลุ่มหลังวัดหลังเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงากรปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน(กลุ่มข้างโรงเรียนเขาไม้เกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างแรงงานปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบ้านประชารัฐ หมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ (บ้านนางแป้น สุภานิช) ทดแทนบ้านเดิมที่ชำรุด ให้สามารถอยู่อาศัยได้โดยมีความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร ก่ออิฐบล็อกฉาบปูน โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่(บริเวณบ้านนายประยูร ป้องจิตต์ใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ(บริเวณกลุ่มบ้านนายพยับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่(บริเวณข้างโกดังเก็บพืชผลการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา (กลุ่มวัดปิ่นแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ๑. ตลับหมึก HPX๔D๑๑AC สีฟ้า ๑ กล่อง, ๒.ตลับหมึก HPX๔D๑๗AC สีเหลือง ๑ กล่อง, ๓. ตลับหมึก HPX๔D๑๔AC สีม่วงแดง ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสุดสำนักงาน ดังนี้ 1. ตลับหมึก HPX4D11AC สีฟ้า, 2. ตลับหมึก HPX4D17AC สีเหลือง, 3. ตลับหมึก HPX4D14AC สีม่วงแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง