วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บร - 8851 สระบุรี (เลขครุภัณฑ์ 003 58 0002) ระบบเกียร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารและน้ำดื่ม ภารกิจสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก จำนวน 7 รายการ ตามรายการแนบท้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างนำรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กธ - 7400 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 0003) เข้าศูนย์บริการ ตรวจเช็คสภาพตามระยะทางที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนกงาน (สำนักปลัด) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง