วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด. 3 แห่ง สพฐ. 4 แห่ง รวมจำนวนนักเรียน 627 คนกำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 62 เป็นระยะเวลา 13 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการนาย ชนะชัย แซ่จึง ปฎิบัติงานตามโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดสำหรับช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการนาย ปิยะ เล็งกลาง ผู้ปฏิบัติงานกองช่าง ในการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค การบำรุงรักษาถนนหนทางสาธารณะ และงานอื่นๆ ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ นาย ทศพล ศรีฟ้า ผู้ปฏิบัติงานกองช่าง ในการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค การบำรุงรักษาถนนหนทางสาธารณะ และงานอื่นๆ ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการระบบประปาโดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังแชมเปญและติดตั้งซัมเมอร์ส หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน(กลุ่มบ้านนายสอิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง(กลุ่มบ้านธารทิพย์ ซอย 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หน้า - หลัง ยางขนาด B/S 215/70R16 (R611) จำนวน 4 เส้น หมายเลขทะเบียน กม 1552 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0005) ตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 2 คัน หมายเลขทะเบียน 85-5328 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0004) หมายเลขทะเบียน 84-4582 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 53 0003) ตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน สบ 84-4582 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง