วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 รายการ (ตามรายกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ - กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กธ - 7400 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 0003 ) จำนวน 25 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บภาษีและแผนที่ภาษี จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7655 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 4469 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง