องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
สภาพทางเศรษฐกิจ

     
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพทำการเกษตร
  การทำไร่ส่วนใหญ่ ได่แก่ ข้าวโพด  
  การทำสวนส่วนใหญ่ ได่แก่ สวนมะม่วงและน้อยหน่า  
  การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนมและไก่  
อาชีพค้าขาย
  ตั้งร้านขายอาหาร   ขายของตามครัวเรือน และร้านค้าตามสถานที่ท่องเที่ยว
อาชีพรับจ้าง
  มีทั้งรับจ้างทั่วไป  และเป็นพนักงานของบริษัท
     
หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
  -รีสอร์ท
12
แห่ง  
  -ปั้มนำมัน
3
แห่ง  
  -ร้านอาหาร
25
แห่ง  
  -บ้านจัดสรร
4
แห่ง  
  -โรงงานขาดเล็ก
2
แห่ง  
  -คายลูกเสือ
4
แห่ง  
  -ฟาร์ม
4
แห่ง