องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 34 คน
เดือนนี้ 187 คน
ปีนี้ 1848 คน
ทั้งหมด 2217 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (22-05-57)


  โครงการมอบบ้าน"ประชารัฐ"เฉลิมพระเกียรติ"(เริ่มวันพ่อสำเร็จวันแม่)ปี๒๕๕๙
       วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหราส่วนตำบลมวกเหล็กได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙และสมเด็จพระ...
 
  โครงการมอบบ้าน"ประชารัฐ"เฉลิมพระเกียรติ"(เริ่มวันพ...
  โครงการเฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"
  โครงการปลูกค้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชิน...
  พิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  พิธีมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็ก ป...
  โครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...
  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยด้านจราจร ป...
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด"อบต.มวกเหล็กค...
  ผ้าป่า"กองทุน กองบุญ สานฝันปันสุข ถวายพ่อและแม่ของ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.